Εθνική Πινακοθήκη, 9 Ιανουαρίου - 20 Φεβρουαρίου 1984