Εθνική Πινακοθήκη, 16 Ιανουαρίου - 26 Φεβρουαρίου 1984