Μια έκθεση αντικειμένων τέχνης 26 καλλιτεχνών από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Εθνική Πινακοθήκη, 23 Ιανουαρίου - 25 Μαρτίου 1984