Αναδρομική  έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 29 Φεβρουαρίου - 7 Μαΐου 1984