Αναδρομική  έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 19 Μαρτίου - 7 Μαΐου 1984