Αναδρομική  έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 2 Απριλίου - 2 Μαΐου 1984