Αναδρομική  έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 16 Ιουλίου - 30 Αυγούστου 1984