Εθνική Πινακοθήκη, 20 Αυγούστου - 30 Σεπτεμβρίου 1984