Αποκτήματα 1949-1971,  Εθνική Πινακοθήκη, από 22 Οκτωβρίου – 10 Δεκεμβρίου 1984