Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 26 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 1984