Αναδρομική  έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 22 Απριλίου - 31 Μαΐου 1985