Αναδρομική  έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 13 Μαΐου - 9 Ιουνίου 1985