Σκηνογραφίες και μονοτυπίες, Εθνική Πινακοθήκη, 20 Μαΐου - 16 Ιουνίου 1985