Έκθεση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1985», 23 Ιουνίου - 31 Ιουλίου 1985