Χαρακτικά, σχέδια, γλυπτά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1985», Εθνική Πινακοθήκη, 7 Οκτωβρίου -1 Δεκεμβρίου 1985