Εθνική Πινακοθήκη, 7 Οκτωβρίου 1985 - 19 Ιανουαρίου 1986