Εθνική Πινακοθήκη, 8 Οκτωβρίου - 8 Δεκεμβρίου 1985