Εθνική Πινακοθήκη, 21 Οκτωβρίου - 14 Δεκεμβρίου 1985