Έκθεση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1985», Εθνική Πινακοθήκη, 16 Δεκεμβρίου 1985 - 2 Φεβρουαρίου  1986