Έκθεση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985», Εθνική Πινακοθήκη, 18 Δεκεμβρίου 1985 - 28 Φεβρουαρίου 1986