Από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης, Εθνική Πινακοθήκη, 20 Δεκεμβρίου 1985 έως 2 Μαρτίου 1986