Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 27 Ιανουαρίου - 6 Μαρτίου 1986