Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 10 Φεβρουαρίου - 30  Μαρτίου 1986