Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 10 Μαρτίου - 11 Μαΐου 1986