Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 14 Απριλίου - 25 Μαΐου 1986