Η δωρεά του καλλιτέχνη στην Εθνική Πινακοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, εγκαίνια 26 Μαΐου 1986