Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 15 Σεπτεμβρίου - 26 Οκτωβρίου 1986