Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 8 Δεκεμβρίου 1986 - 11 Ιανουαρίου 1987