Εθνική Πινακοθήκη, 10 Δεκεμβρίου 1986 - 5 Ιανουαρίου 1987