Εθνική Πινακοθήκη, 12 Ιανουαρίου - 22 Φεβρουαρίου 1987