Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 19 Ιανουαρίου - 22 Φεβρουαρίου 1987