Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 11 Μαρτίου - 24 Απριλίου 1987