Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 6 - 24 Μαΐου 1987