Εθνική Πινακοθήκη, 21 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 1987