Εθνική Πινακοθήκη, 16 Οκτωβρίου - 8 Νοεμβρίου 1987