Εθνική Πινακοθήκη, 18 Νοεμβρίου 1987 - 17 Ιανουαρίου 1988