Εθνική Πινακοθήκη, 19 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου 1987