Εθνική Πινακοθήκη, 11 Δεκεμβρίου 1987 - 31 Ιανουαρίου 1988