Σχέδια από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, Εθνική Πινακοθήκη, 19 Δεκεμβρίου 1987 - 24 Ιανουαρίου1988