Εθνική Πινακοθήκη, 29 Φεβρουαρίου - 3 Απριλίου 1988