Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 18 Απριλίου - 5 Ιουνίου 1988