Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 11 Μαΐου - 12 Ιουνίου 1988