Εθνική Πινακοθήκη, 18 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου 1988