Εθνική Πινακοθήκη, 1 Αυγούστου - 11 Σεπτεμβρίου 1988