Εθνική Πινακοθήκη, 5 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 1988