Εθνική Πινακοθήκη, 3 Οκτωβρίου - 4 Δεκεμβρίου 1988