Εθνική Πινακοθήκη, 10 Οκτωβρίου - 4 Δεκεμβρίου 1988