Εθνική Πινακοθήκη, 14 Νοεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου 1988