Εθνική Πινακοθήκη, 5 Δεκεμβρίου 1988 - 9 Ιανουαρίου 1989