Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 12 Δεκεμβρίου 1988 - 22 Ιανουαρίου 1989